Địa chỉ

1.

341/7 Lạc Long Quân - Phường 05 - Quận 11 - Việt Nam